Powtórne przyjście Pana Jezusa jest bliskie...

Ofiarowanie się Jez...
 
Notifications
Clear all

[Przyklejony] Ofiarowanie się Jezusowi przez Maryję - Niewolnik Maryi

 
Marek
(@admin)
Member Admin

NAJLEPSZA I NAJKRÓTSZA DROGA DO NIEBA - NA CZYM POLEGA

 

1. NIEWOLNIK NIEPOKALANEGO SERCA MARYI (NNSM) JEST CAŁY ODDANY MATCE BOŻEJ.
Niewolnik Niepokalanego Serca Maryi (NNSM) od chwili złożenia Uroczystego Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort podczas Najświętszej Ofiary Mszy Świętej – jest cały, z dobrej woli i z miłości oddany Matce Bożej.
 
2. NIEWOLNIK MARYI JEST CAŁY DO DYSPOZYCJI MATKI SYNA BOŻEGO.
Niewolnik Maryi, po złożeniu Aktu Ofiarowania, staje się własnością Matki Bożej. Jest oddany Jej sprawom i intencjom. Jest uległym, wiernym i pozostającym do Jej całkowitej dyspozycji sługą.
 
3. NIEWOLNIK MARYI WIERNIE PRAKTYKUJE NABOŻEŃSTWO WYNAGRADZAJĄCE.
Niewolnik Maryi w posłuszeństwie przyjmuje wezwanie Niepokalanego Serca Matki Bożej, które w Orędziu Fatimskim głoszone jest światu od 1917 roku.
Wezwanie Fatimskie streszcza się w trzech słowach: modlitwa, pokuta, wynagrodzenie. Środkiem do realizacji tych wezwań jest przyjęcie, wierne praktykowanie i wypełnienie Nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. Jezus daje obietnicę wszystkim tym, którzy wiernie wypełnią praktykowanie Tego Nabożeństwa zgodnie z życzeniem Maryi. Jest to obietnica otrzymania łaski skutecznej do zbawienia. Maryja prosi zatem o Nabożeństwo Wynagradzające Jej Niepokalanemu Sercu, odprawiane poprzez 5 sobót miesiąca. Niewolnik Maryi żyje duchem wynagrodzenia. Wplata w to wynagrodzenie całe życie i całą codzienność, przyjmując i ofiarując wszystkie  trudy, cierpienia i doświadczenia. Święte dzieci: Łucja, Hiacynta i Franciszek są dla nas przykładem. One ofiarowały Bogu wszystko, co dotyczyło ich życia, wg słów, które wypowiedział Anioł:
 
„Ze wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę w intencji zadośćuczynienia za grzechy, którymi jest On (Bóg) obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników”
(Słowa Anioła, Fatima, lato 1916r.).
 
„Upłynęło (kilkadziesiąt) lat od momentu, kiedy ukazałam się w ubogiej Cova da Iria, w Fatimie, aby przynieść ludziom Moje ważne Orędzie. Dziś to Orędzie staje się bardziej pilne i aktualne. Aktualne – ponieważ nigdy ludzkość nie była tak blisko własnego zniszczenia jak teraz. Pilne – ponieważ to, co postanowiła Boża Sprawiedliwość, realizuje się dziś stopniowo i szybko. Przyjmijcie wszyscy, pełne trwogi wezwanie waszej Matki. Powróćcie na drogę wiodącą do Boga przez modlitwę i nawrócenie”
(Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki BożejOrędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi142, 31.12.1977 r.).
 
„Wynagradzajcie za Moje biedne dzieci: za grzeszników. Proszę was o to, o co prosiłam troje dzieci, którym objawiłam się w Fatimie. Czy chcecie ofiarować wasze życie w duchu modlitwy i wynagrodzenia za zbawienie wszystkich grzeszników, szczególnie za tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia? Ze mną uformujecie więc wielką sieć miłości i ocalenia, rozciągniętą na cały świat”
(Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki BożejOrędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi586, 31.12.1996 r.).
 
4. NIEWOLNIK MARYI JEST POŚWIĘCONY JEJ NIEPOKALANEMU SERCU.
Maryja prosi, aby poświecić się Jej Niepokalanemu Sercu.
 
„Proszę, by akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu – o który nalegam z pełną niepokoju uporczywością – został dokonany przez Biskupów, Kapłanów, osoby zakonne i wiernych świeckich. Niech dokonają go wszyscy, aby został skrócony czas wielkiej próby, który właśnie nadszedł”
(Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki BożejOrędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi521, 22.05.1994 r.).
 
„W duchowej Świątyni Mojego Niepokalanego Serca biorę w Moje ramiona wszystkie Moje małe dzieci, które – swoim aktem poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu – całkowicie powierzyły Mi siebie.  Są bezpieczne, gdyż Mama niesie je w ramionach. W duchowej Świątyni Mojego Niepokalanego Serca przygotuję całkowity powrót ludzkości do Pana, drogę nawrócenia i pokuty, przemiany serca i życia”
(Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki BożejOrędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi564, 02.02.1996 r.).
 
„Przede wszystkim chodzi o poświęcenie nas samych, naszych nieprawych upodobań, wyrzeczenie się naszych grzesznych upodobań mających swe źródło w zmysłowości, egoizmie, wygodnictwie i ambicji.
Na drugim miejscu, poświęcenia przyjmowane i podejmowane dobrowolnie, by ofiarować je Panu, jako pokorny dar naszej miłości i naszej wdzięczności. To właśnie tego poświęcenia oczekują Serca Jezusa i Maryi, by przyjąć je i zanieść je Bogu – Ojcu jako owoc kontynuacji Jego Dzieła Odkupienia, dla zbawienia Ludzkości.  Ci, którzy będą żyć nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi, będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu”, ci stanowić będą „…nowe pokolenie, które zwycięży zło!”. „Nowe pokolenie” to pokolenie Niepokalanego Serca”, a „Maryja jest jego Matką”
(por. Siostra Łucja, Apele Orędzia Fatimskiego).
 
Papież Benedykt XVI w 2011 roku wypowiedział słowa:
Sądzę, że wielki, publiczny akt (poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi) został już zrealizowany. Myślę, że teraz ważne jest uwewnętrznienie aktu zawierzenia, pozwolenie, by nas przeniknął, by dokonał się w nas.”
(wywiad z Ojcem Świętym Benedyktem XVI; Tv Rai Uno 22 kwietnia 2011r.).
 
5. NIEWOLNIK MARYI SPEŁNIA PROŚBĘ TROSKLIWEJ MATKI, BY SCHRONIĆ SIĘ W ARCE.
Tą Arką jest Niepokalane Serce Maryi. Ona pragnie poprzez dobrowolny akt naszej woli umieścić każde swoje dziecko w bezpiecznym schronieniu. Poprzez poświęcenie się Jej Sercu zaprasza, aby wejść do Arki, w której znajduje się skuteczne schronienie, abyśmy żyli w posłuszeństwie wobec Boga, naszego Stwórcy i zachowali żywą wiarę, niewzruszoną nadzieję i żarliwą miłość.
 
,,Bóg uczynił mnie Arką dla całej ludzkości. W moim Niepokalanym Sercu znajdziecie schronienie”
(Adam Człowiek, Oto wszystko czynię nowe. Orędzia z lat 2013 – 2014, s. 241).
 
„Daję wam dziś środek, który Ojciec wam ofiarowuje, aby wam pomóc w powrocie do Niego: Moje Niepokalane Serce. Poświęćcie się wszyscy temu Sercu i powierzcie się ramionom waszej Niebieskiej Mamy.”
(Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki BożejOrędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi142, 31.12.1977 r.).
 
„Całej ludzkości otwieram drzwi Mego Niepokalanego Serca, bezpiecznego schronienia, do którego powinna ona wejść dla swojego zbawienia. To dlatego zbudowałam wam arkę nowego przymierza, do której musicie wejść, by dojść do nowych, czekających was czasów.”
(Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki BożejOrędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi584, 08.12.1996 r.)
 
6. NIEWOLNIK MARYI, UKRYTY W ARCE, WYPRASZA RATUNEK DLA SIEBIE, SWOICH BLISKICH I CAŁEGO ŚWIATA.
Maryja zaprasza nas, aby wprowadzić do Arki Jej Serca swoich najbliższych, przyjaciół, cały świat.
 
„Pocieszcie Mnie w bólu. Proszę was o zaniesienie do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca wszystkich ludzi oddalonych, ateistów, grzeszników, niewolników grzechu i zła – tych, których zwiodły podstępne zasadzki Mojego i waszego Przeciwnika. Uczcie się ode Mnie powierzać się z pewną ufnością Prawdzie Słowa Bożego. Kiedy Jezus powróci do was w blasku Swej Boskiej chwały, wtedy ta biedna, grzeszna i zraniona ludzkość, która leży we wnętrzu grobu zepsucia i śmierci, wyjdzie, aby wreszcie rozpocząć nowe czasy swego odrodzonego życia”
(Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki BożejOrędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi570, 06.04.1996 r.).
 
7. NIEWOLNIK MARYI JEST APOSTOŁEM NIEPOKALNEJ, BY PRZYŚPIESZYĆ ZAPOWIEDZIANY W FATIMIE TRYUMF JEJ NIEPOKALANEGO SERCA, KU CHWALE TRÓJCY ŚWIĘTEJ.
 
NNSM zabiega o to, by Maryja była bardziej znana i miłowana. Śpieszy, by szerzyć cześć do Matki Bożej propagując Różaniec Święty, kult Jej Niepokalanego Serca i Orędzie Fatimskie. W apostolstwie tym, poprzez osobiste oddanie się w niewolę miłości Dwóch Serc, łączy nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi z kultem Najświętszego Serca Jezusa, tak jak Serca Te złączone są nierozdzielnym Przymierzem Świętej Komunii i Jedności.
 
„W bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca, które Najświętsza Trójca ofiarowuje wam jako arkę zbawienia na ostanie czasy, będziecie czekać z ufnością i na modlitwie na powrót w chwale Jezusa, który przyniesie Swoje Królestwo na świat i wszystkie rzeczy uczyni nowymi.”
(Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki BożejOrędzia NMP do Ks. Stefano Gobbi561, 01.01.1996 r.).
 
 
JAK DOKŁADNIE ZOSTAĆ NIEWOLNIKIEM  -ZNAJDZIECIE TUTAJ 
 
 
Bibliografia i źródlo :
1. Do Kapłanów, Umiłowanych Synów Matki BożejOrędzia NMP do Ks. Stefano GobbiVox Domini 1998; Imprimatur: San Marino 29 czerwca 1995 w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła Bernardino Kardynał Echeverria Ruiz, OFM dawny biskup Guayaquil Administrator Apostolski Ibarra.
2. Adam Człowiek, Oto wszystko czynię nowe. Orędzia z lat 2013 – 2014,
Instytut Wydawniczy św. Jakuba, Szczecin; Nihil obstat: ks. Abp Andrzej Dzięga – 5 maja 2015 r.
3. Siostra Łucja, Apele Orędzia Fatimskiego, Pallottinum 2001; Za zgodą Kongregacji Nauki wiary (25.05.2001).
4. Wywiad z Ojcem Świętym Benedyktem XVI; Tv Rai Uno 22 kwietnia 2011r.; 
This topic was modified 1 rok temu by Marek
Cytat
Topic starter Opublikowany : 26/03/2021 8:01 am
Anita
(@anita)
Eminent Member

Właśnie czytam książkę w w/w temacie i bardzo polecam - "Ocalenie w Maryi" Ks. Piotra Glasa. Bardzo dobrze się czyta, wszystko z tego co widzę (a dopiero co zaczęłam czytać) rozpisane od A do Z.

W ogóle bardzo polecam książki Ks. Glasa ❤️, ogromne doświadczenie, wiara, a do tego prosto i z ogromnym sercem napisane .

 

W podobnej tematyce mam też książkę Ks. Dominika Chmielewskiego "Kecharitomene", ale jeszcze nie przeczytana, czeka na swoją kolej. 

OdpowiedzCytat
Opublikowany : 29/03/2021 8:14 pm
Marek
(@admin)
Member Admin
Wysłany przez: @anita

 

W podobnej tematyce mam też książkę Ks. Dominika Chmielewskiego "Kecharitomene", ale jeszcze nie przeczytana, czeka na swoją kolej. 

Kiedyś jechałem na wakacje do Grecji i zabrałem właśnie sobie do czytania "Kacheritomene" , przeczytałem jest naprawdę świetna. W lobby w hotelu była sterta książek, które goście mogli brać i czytać w różnych językach - ale nie było żadnej katolickiej 🙂 Pomyślałem, podrzucę może ktoś weźmie i przeczyta może zmieni jego świat 🙂 Żona mówi do mnie "daj sobie spokój, kto będzie chciał czytać takie książki ..." ale nie dałem i zostawiłem książkę. Po południu leżąc sobie na leżaczku z piwkiem przy basenie - patrzę, a Pan naprzeciwko czyta "Kacheritomene" 🙂 

Kto wie może Maryja przemieniła komuś serce jeszcze. 

OdpowiedzCytat
Topic starter Opublikowany : 29/03/2021 10:24 pm
Smoking_runner
(@smoking_runner)
Trusted Member

Kto z obecnych zawierzony Matce Bożej?  A raczej Jezusowi przez Maryję 😉 ręką do góry ;).

Ja tak w zeszłym roku... w Tym roku dołącza na dniach żona i synowie.

smoking_runner

OdpowiedzCytat
Opublikowany : 30/03/2021 12:11 pm
Marek
(@admin)
Member Admin

Ja od 4 czy 5 lat 🙂 

 

OdpowiedzCytat
Topic starter Opublikowany : 30/03/2021 1:13 pm
Anita
(@anita)
Eminent Member

Napiszcie proszę coś więcej o swoich doświadczeniach, co się od tego czasu zmieniło, jakie są Wasze odczucia? Jaka była motywacja, do czego Was to obliguje? W skrócie, jak przebiegał ten proces?

OdpowiedzCytat
Opublikowany : 30/03/2021 3:05 pm
Marek
(@admin)
Member Admin
Wysłany przez: @anita

Napiszcie proszę coś więcej o swoich doświadczeniach, co się od tego czasu zmieniło, jakie są Wasze odczucia? Jaka była motywacja, do czego Was to obliguje? W skrócie, jak przebiegał ten proces?

Jak mówiłem po nawróceniu czytałem sporo, i pewnego razu ks. Glass zachwalał książkę ks. Gobbiego "Do kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej" kupiłem(800stron) i jak zacząłem czytać pierwsze 100 stron to myślę sobie ale nuda jak ja to przeczytam , al ekolejne strony mijały a ja dosłownie jakbym był całe życie ślepy i nagle otwierał oczy na świat jaki jest wokoło i o co wogóle chodzi na świecie czym jest apokalipsa i cała książka to dyktando Maryi (ks. Gobbi tylko spisywał) Maryja chciała przygotować pokolenie kapłanów na apokalipse na wydarzenia które mają się stać za czasów tego pokolenia kapłanów (lata około 1970-1995 chyba) ale nie tylko chodzi o świeckich również. Podała po prostu prosty przepisy by zawierzyć się jej stać się niewolnikami a ona o wszystko się zatroszczy. To takie proste. Kolejne 700 stron chłonąłem wręcz i jak skończyłem to wiedziałem, że jeśli chce iśc do nieba to najlepiej i najszybciej przez Maryję i niewolnictwo 🙂 PO skończeniu odrazu odnalazłem jak przygotować się poprzez 33 dni wg. ś. Ludwika i 8 grudnia oddałem się w niewole miłości. I jestem całkowicie spokojny wszystkim zajmie się Maryja , ja mam codziennie (zobowiązanie konieczne) odmówić 1 cz. różańca nosić na ręce łańcuszek z medalikiem i namawiać innych by też stali się niewolnikami.  Bo to naprawdę najlepsze co można zrobić w życiu. Sporo ludzi boi się zobowiązań, że nie podoła by codziennie odmówić różaniec ale to naprawdę nie jest ciężki - kwestia dyscypliny i ustalenia sobie układu dnia. 

Ta książka tak definitywnie mnie przerobiła i nawróciła - właściwie to słowa Maryi w niej zawarte

 

Piękny akt strzelisty do Maryi kiedyś znalazłem w jakiejś książce(Maryja jakiejś świętej objawiła, że lubi jak się do niej tak zwraca) " Biała lilio trójcy i jaśniejąca różo niebiańskiej miłości" - warto codziennie praktykować

"Matko Boża rozlej na cały świat promienie swojej miłości " - kolejny 🙂 też wyczytany 

 

This post was modified 1 rok temu by Marek
OdpowiedzCytat
Topic starter Opublikowany : 30/03/2021 4:42 pm
Smoking_runner
(@smoking_runner)
Trusted Member

Ja jako dziecko byłem bardzo Maryjny... 

Pamiętam jak w ramach pokuty sam sobie zadawałem kleczenie na modlitwie a dodatkowo ukladałem kredki ołowkowe pod kolana... szczególnie gdy nagrzeszyłem...

W okresie od 16 roku życia gdzieś pogubiłem się dość mocno...

Oj naprawdę mocno...

Owszem chodziłem co jakiś czas do Kościoła raz na rok do spowiedzi... 

Krytykowałem bardo Kościół Katolicki... księży...

Liczyła się tylko kasa i praca...

Do 36 roku życia wtedy nastąpił przełom... bylem juz na skraju normalności 

Miłem iść i dokonać okultystycznego obrządku -zmusić Duszę Samobojcy do pomocy - (tak można tak zrobić)

I gdy już miałem to zrobić miałem wszystko przygotowane... to w duszy... padło pytanie: Tomek to ty wierzący chcesz zrobić coś takiego? 20min później kleczałem na kolanach z Różańcem w ręku... i tak już zostało do dzisiaj...

Całe zawierzenie Maryji... to cykl wydawać by się mogło przypadków... od ponad 1.5 roku dzieją się w moim życiu dosłownie cuda... nawet potwierdzone medycznie... ja niczym.nie kieruje w sprawach swojej duchowosci... momentami wręcz po prostu pojawiam się w odpowiednim miejscu i czasie... i podejmuje decyzję ze tak trzeba... a później czytam i okazuje się ze tak robi wielu ludzi... mimo że nigdzie wcześniej nikt nic mi nie mówił ani nie doradzał ze tak trzeba... i zapewniam Was to nie chodzi o intuicję... 

Od roku praktycznie codziennie jestem.na Eucharystii

Jak upadnę / tak niestety upadam/  to mam ustawiony wewnętrzny kompas na konfesjonał

Co najciekawsze nie po to by wyrzucić grzech i zaspokoić swoje sumienie ale naprawdę po to by zmieniać swoje życie...

Rok temu żona patrzyła na mnie z niedowierzaniem... modliłem się sam... później dołączyli synowie... od grudnia 2020r.  Dołaczyła żona... jeszcze kilka miesięcy temu Różaniec dla niej to była nuda... 

Co.najciekawsze... teraz jestem.bardziej Jezusowy... ale to długa historia 😉 😉 😉 

Reasumując nie bać się ufać... każdy z nas ma misję... a Jezus nie da nam na ramiona nic ponad to czego nie damy rady udźwignąć

Z Bogiem.

 

 

smoking_runner

OdpowiedzCytat
Opublikowany : 30/03/2021 6:50 pm
Marek polubić
Marek
(@admin)
Member Admin

OdpowiedzCytat
Topic starter Opublikowany : 31/03/2021 8:03 am
Anita
(@anita)
Eminent Member

Dziękuję Wam, temat nie daje mi spokoju. Znak? 😉

Muszę jeszcze poczytać, ale na razie biblioteki zamknięte, nie wiem, może zakupię tą książkę Gobbiego.. 

OdpowiedzCytat
Opublikowany : 07/04/2021 4:28 pm
Marek
(@admin)
Member Admin
Wysłany przez: @anita

Dziękuję Wam, temat nie daje mi spokoju. Znak? 😉

Muszę jeszcze poczytać, ale na razie biblioteki zamknięte, nie wiem, może zakupię tą książkę Gobbiego.. 

Kup koniecznie ta książkę - i zakładam się że jak skończysz ja to inaczej spojrzysz na świat i cel życia 🙂 gwarantuje

OdpowiedzCytat
Topic starter Opublikowany : 07/04/2021 7:02 pm
Share: